Midlertidig parkeringsforbud på Svartups

Vei og parkering på Svartups skal avrettes før asfaltering.

Avrettingen er planlagt utført på ettermiddag/kveld torsdag 19. og fredag 20. april.

Det vil derfor være parkeringsforbud på hele Svartupsområdet fra torsdag 19. april kl. 1530 og til forbudsskilter blir tatt ned.

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...

Lederen har ordet april 2018

Endelig varmer sola igjen og pådriverne for årets dugnadsarbeid er i gang.

På denne årstida er vannstanden på sitt laveste. Det må vi utnytte til å forskale kaikant oppå betongloddene i flomålet langs strandpromenaden fra 700-brygga og vestover.
Hvis du kan delta på dagtid blir vi veldig glade. Kontakt i så fall Malvin på tlf 90892923.
Parkeringsplassen på Svartups planlegges asfaltert siste uka i mai. Før asfaltering må området avrettes og dreneringsrister settes på plass.

Noen savner årets faktura på kontingent og havneavgift.  Den blir sendt ut pr. epost innen 1 uke – så vær snill og sjekk e-postkassa di jevnlig framover slik at vi slipper å mase på for sein innbetaling.

Les mer...

Medlemsmøte 10. april 2018

Velkommen til vårens første medlemsmøte 10. april kl. 1900.

Agenda:
1. OpenCPN, en gratis maritim åpen-kilde kartplotter, orientering v/Frode Lynum.
2. DAB-radio i båt, orientering v/Atle Budal

Kaffi, drøs, orientrering fra styret.

Med vennlig hilsen
Vegard og Knut Finn

Les mer...