Ny nettside

Til informasjon:

Nettsiden til Kobbernaglen er moden for utskifting, og Joomla-versjonen som siden er bygget på er foreldet og ikke lenger støttet. Det vil si at det er vanskelig å vedlikeholde/oppgradere siden.

Det har blitt laget en ny side basert på WordPress – og meningen er at siden skal bli mer dynamisk og levende. Det vil si at det skal være tilgang også for medlemmene å legge inn bilder de ønsker å dele, kommentere innlegg, mm…

Foreløpig vil ny side eksistere sammen med den gamle, helt til alle funksjoner er gjennomprøvd og testet. Gi gjerne tilbakemelding på ting dere ønsker skal være med for at kobbernaglen.no skal bli en side som er interessant å bruke for medlemmer og besøkende.

Les mer...

Lederen har ordet juni 2015

Trekløveret Leif Arne Osmundsen, Malvin Thomsen og Karl Emil (Kalle) Storm før støping i lagerbygget.

Mitt barnebarn Einar på 5 år vil bli jobbemann når han blir stor. Om han har fulgt med på det formidable arbeidet som er lagt ned på Svartups i vår er tvilsomt, men at vi har jobbemenn i vår forening er helt sikkert. Uten Leif Arne, Malvin og Kalle på laget som målrettet har forskalt og støpt kunne vi bare ha drømt om strandpromenaden slik den ligger der nå. Selvsagt er det viktig at medlemmer stiller opp og utfører sine pliktige dugnadstimer, men uten disse sliterne som ikke teller timer hverken til planlegging eller arbeid måtte vi ha kjøpt disse tjenestene. Det er dyrt og måtte ha blitt dekket inn med forhøyede leieavgifter. Vi andre skylder våre jobbemenn en stor takk for innsatsen. I 2016 kan Kobbernaglen Småbåtforening feire 50 år og Kopervik 150 år. Tenk om vi kunne markere dette dobbeltjubileet med en aldeles ferdigstilt strandpromenade? Vi har et flere år gammelt årsmøtevedtak på at lagerbygget skal restaureres. Det har nettopp fått nytt betonggulv og venter i grunnen nå bare på oppretting. I skrivende stund er det en dugnadskveld igjen før ferien. Jeg håper på godt oppmøte onsdag 17. juni kl. 17. Vi har mange oppgaver på lista. Det er ikke planlagt fellesutflukter i år, men det er lov å ta turen til Drevsund lørdag 27. juni for en litt forsinket St-Hansfeiring. Utvalg og styret har sommerferie i tiden 29. juni til 23. august. Beredskap opprettholdes på et minimumsnivå ved at nøkkelpersoner kan kontaktes på mobiltelefon (se liste over tillitsvalgte). Vis hensyn i trafikken både på sjø og på land. Ta vare på hverandre, lytt på VHF’n og bruk redningsvesten på dekk og i jollen. Jeg håper dere alle får en flott og trygg sommer! Med vennlig hilsen Knut Finn Sund (leder) 14/6 2015

Sist oppdatert (søndag 14. juni 2015 21:45)

Les mer...

Historikk

Historikk.

4.july 1966 møtte 12 båteiere på Parella i Kopervik for å danne en båtforening. De valgte ett interimsstyre på 3 mann med Gerhard Sjursen som formann. Kontingent ble satt til Kr.5,-. Navnet på båtforeningen ble Kopervik og Stangeland Småbåtforening. Første generalforsamling (årsmøte) var 10.mai 1967 på Våjen Pensjonat. 14 medlemmer. Valgte Gerhard Sjursen som formann for det første faste styret. Den andre generalforsamlingen ble holdt 22.februar 1968 på folkets hus hvor det ble krevd Kr.4.50 i bevertning. Navnet ble endret til dagens navn Kobbernaglen Småbåtforening. Grunnen til endringen var å ikke begrense medlemstilknyttingen til Kopervik og Stangeland og at navnet ble kortere. Kobbernaglen er navnet på fyret ved innseilingen til Kopervik. Det var stort sett i Stangelandsvågen en hadde organiserte båtplasser som var eiet av kommunen. Men alt i 1968 så en på muligheten for en utvidelse innenfor brua i Kopervik. Men det skulle gå ca: 20 år (1987) før en fikk startet opp utbygging av ett nytt større havneanlegg for småbåter innenfor brua på Skoleodden. I mellomtiden hadde og Kommunen lagt ut flytebrygge på Svartups litt lenger inne i vågen.  Tre-fire år etter oppstart på Skoleodden kjøpte Kobbernaglen bryggene på Svartups av kommunen for å kunne utbedre parkeringsforholdene og vedlikeholde bryggene bedre. Nå pågår en videre utbygging vestover fra ” gamlebrygga” på Svartups. I de kommende årene vil det komme 5 flytebrygger her. Kobbernaglens vimpel som er preget med Kobbernaglen fyrlykt ble først diskutert 1968. Det skulle gå 8 år før en ble enig. 1976 kom de første vimplene. Klubbhus var og på agendaen 1968. En startet med å bruke Stavanger Preserving som de kalte ”Bua”. I 1985 fikk en brakker i Stangelandsvågen. Og i 1990 vårt eget klubbhus på Skoleodden. Dette ble overtatt fra driftsavdelingen i Karmøy kommune da de flyttet inn i nytt bygg. I perioden frem til eget klubbhus ble det brukt private hjem, utesteder, Karmøy gymnas, ungdomsskolen og Eide skole til styremøter. Kobbernaglen ble medlem i Konglig norsk båtforbund KNBF i 1980. I dag fremstår Kobbernaglen som en veldreven båtforening med eget klubbhus, 340 medlemmer, 200 båtplasser, kurser, deltagelse i gjestebryggen i Kopervik, administrasjon av Stangelandsvågen, månedlige medlemsmøter og flere fellesturer i båtsesong perioden. Les mer...