Gjestehavn

Karmøy Kommune

Karmøy Kommune
Kopervik
Kopervik Havn – Karmsund Havnevesen

Kontakt: Kopervik Havnekontor, tlf. 52 84 54 70 – Karmsund Havnevesen
Antall gjesteplasser: 10++
Kart nr.: 17
Fortøyning: flytebrygge + kai
Havnepris: kr 80 pr døgn + strøm
Posisjon: N59°17’080», E5°18’400»

Strømsund bru 52 85 05 37 / 481 38 300

Ny gjestebrygge i Kopervik

tirsdag 18. april kom den nye gjestebryggen


Ny 30 meters betong flytebrygge er på plass, og er klar til bruk.
Den gamle flytebryggen har Kobbernaglen Småbåtforening kjøpt.