Lederen har ordet oktober 2015

Lederen har ordet oktober 2015

Det har vært hyggelig med alle de positive tilbakemeldingene til det formidable dugnadsarbeidet som foreningen har lagt ned de siste årene for å få til en strandpromenade fra Skoleodden til Eide. Det har vært kjekt å kunne skryte over en dugnadsvillig medlemsmasse.
Vi har brukt mange penger til anleggsvirksomhet på Svartups, men vi har også renovert landkaien og promenaden på Skoleodden. Og for de som virkelig ser nøye etter har vi fornyet oss kraftig på sikkerutstyr med livbøyer, nødleidere, -markeringslys, -lensepumpe, brannslokkere og hjertestarter.

Les mer...