Strøm, forskuddsinnbetaling og forbruk

Ny strømliste er lagt ut (krever innlogging).
Vi gjør oppmerksom på at innbetalinger er pr. 31/3 og forbruk pr. 5/4 2016. Innbetalinger og forbruk i april er følgelig ikke med på den utlagte tabellen.

Vi vil foreta ny forbruksavlesning og legge inn innbetalinger for april i uke 18.

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Båtopptrekket åpnes 21/4 kl. 1200

Båtopptrekket åpnes 21/4 kl. 1200

Båtopptrekket på Skoleodden åpnes igjen torsdag 21. april kl. 1200 etter omfattende renovering utført med dugnadsarbeid i særklasse.

Offisiell åpning vil bli markert i forbindelse med familiegrillkveld i slutten av mai.

Med vennlig hilsen
Styret i Kobbernaglen Småbåtforening

Les mer...

Beredskapsplan

Årsmøtet i Kobbernaglen Småbåtforening besluttet i 2006 å oppnevne en person som spesielt skulle arbeide med miljø og sikkerhet i foreningen. Miljø og sikkerhetsansvarlig skal i nært samarbeid med havneutvalg og andre aktører utarbeide prosedyrer og instrukser som omhandler disse emnene.

Les mer...