Navigasjonsvarsel

Lørdag 7. mai 2016 i tidsrommet 10-14 blir det stor dykkeraktivitet i forbindelse med opprydding i Kopervik’s havnebasseng.

Det minste (søre) løpet under  Strømsund bru holdes stengt når det er dykkere i sjøen. All ferdsel med båt må foregå så nær nordre side som mulig.

Følg anvisninger fra vaktbåter!

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...