Medlemskveld tirsdag 31/5 2016 kl. 1800-2000

Ordføreren kommer – kommer du?
På tirdag kommer ordfører Jarle Nilsen og foretar nyåpning av båtopptrekket på Skoleodden. Dette er siste medlemskveld før ferien og tradisjonen tro inviteres alle medlemmer med familie til grillfest.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Marianne, Kjell og Knut Finn

Navigasjonsvarsel

Lørdag 7. mai 2016 i tidsrommet 10-14 blir det stor dykkeraktivitet i forbindelse med opprydding i Kopervik’s havnebasseng.

Det minste (søre) løpet under  Strømsund bru holdes stengt når det er dykkere i sjøen. All ferdsel med båt må foregå så nær nordre side som mulig.

Følg anvisninger fra vaktbåter!

Med vennlig hilsen
Knut Finn