Ny info Strømsund bru

Gledelig melding fra bruvokter i dag 30/9 klokka 12:15.

Det blir normale åpningstider for alle båttyper hele helga fra i dag kl. 17:00.

I tiden Mandag 3. – Torsdag 6.oktober kun bruåpning kl 17:00.

Antakelig normale bruåpningstider fra fredag 7. oktober kl. 17:00.

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...

Strømsund bru 30/9

Vegvesenet foretar prøveåpning i dag (30/9) kl. 12:00.

Hvis prøveåpning er vellykket vil det bli 2 bruåpninger (muligens også for seilbåter) denne helga.
Åpningstidene blir i så fall: Fredag 30/9 kl. 18:00 og Søndag 2/10 kl. 16:00.

Merk:
Broåpningene må bestilles!

Brovokter vil til enhver tid kunne gi oppdatert informasjon.

Brua vil bli stengt hele neste uke (3. – 7. oktober). Deler av stålkonstruksjonen må sandblåses og primes før resterende asfalt kan legges på.

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...

Lederen har ordet september 2016

Status strømforbruk pr 26/9 er lagt ut.
Lista finner du ved å logge inn og se under medlemmer – strøm. Lista er også utlagt på kaffirommet på klubbhuset.
Vi ser at enkelte helt har glemt ut at strømforbruk skal innbetales på forskudd. Vennligst ordne opp i dette snarest! Konto for strøminnbetaling er 33152070956.
Det er ikke tillatt med skjøt/overgang mellom strømuttak og båten. Det skal være en hel kabel mellom uttak og båten!
Endring av tlfnr. og adresser
Vi oppdager også stadig at medlemmer har byttet tlfnr. og / eller epostadresse. Slike endringer må meldes fra om til foreningen!
Dugnadsarbeid i høst
Renovering av fenderstokk og innfesting av utriggere på 400-brygga er påbegynt. Her må de som har båtplass på brygga føle et spesielt ansvar og møte opp for å få dette ferdig så snart som mulig.
Utkjørselen på Svartups skal flyttes. Planen er godkjent hos vegvesenet. Teknisk plan (fall/drenering) er hos kommune for godkjenning. Deretter må arbeidsplan lages og godkjennes hos vegvesenet før arbeid kan igangsettes. Når arbeidet først startes må det gå fort – vi ser for oss en hektisk lørdag i høst engang.
Fortøy for storm
Vi bør alltid fortøye for storm, men nå er det spesielt viktig. Husk å ha stramme fortøyninger (spring og brest) på begge sider – det er det utriggerne er til for. Stålsjakler er forbudt på utriggerne!
Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...

Strømsund Bru 23/9

Vegvesenet har i dag sterkt beklaget at det planlagte vedlikeholdsarbeidet medførte flere enn de 2 dagene de på forhånd så for seg at brua måtte holdes stengt.

Testkjøring etter at deler av asfaltdekket er tilbakeført gir oss heldigvis tilbud om 2 broåpninger i helga for motorbåter.
Tidene er: Fredag 23/9 kl. 18:00 og Søndag 25/9 kl. 16:00

NB: Dette gjelder kun for motorbåter! Brua kan fremdeles ikke løftes så høyt at seilbåter kan passere!

Brua må også holdes stengt for sjøfarende hele neste uke (fram til fredag 30/9)

Les mer...