Medlemsmøte tirsdag 29/11 kl 19:00

Alle våre medlemmer ønskes velkommen til medlemsmøte tirsdag  29/11 kl. 19:00.

Agenda:

1. Sjøfartsdirektorates kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus foredrar om temaet: Sjøfartsdirektoratet og fritidsbåter.

2. Info fra styret

3. Kaffi og drøs

Med hilsen Turid og Bjørn

Renovering i Stangelandsvågen

Havnevesenet har som dere vet endelig bestemt seg for å renovere landkaiene i Stangelandsvågen. Annleggstart er antakelig 1. desember, men dette er ikke helt avklart enda.

Våre medlemmer med ledig båtplass på Skoleodden/Svartups forstod alvoret på vår nødmelding om nødstelte båteiere i Stangelandsvågen. Ca 20 har stilt sin plass til disposisjon fram til april 2017. Takk for velvilligheten!

For dem som ønsker vinteropplag på land så gir Husøy Marineservice (tlf 48110274) 10% rabatt på dette.

De nødstelte som ønsker plass innenfor brua må sende beskjed til epost@kobbernaglen.no.

Med vennlig hilsen
Knut Finn