Lederen har ordet juni 2018

Siste dugnadsdag før sommerferien er onsdag 20. juni.
I tiden fredag 22. juni til mandag 27. august tar foreningens styre og administrasjon ferie. Nøkkelpersoner kan hvis nødvendig kontaktes på telefon.
Post og mail til foreningen blir sjekket uregelmessig og ingen kan forvente et kjapt svar.
Forespørsler om kortvarig leie av båtplass i ferien blir ikke behandlet.

Nytt av året er at brannslukkeapparatene etter årets kontroll er satt tilbake på bryggene. Tidligere ble apparatene tatt inn når vannslangene ble lagt ut. Men vanntilførselen til bryggene er tidsstyrt og stengt på natta. Dermed kunne uønskede situasjoner oppstå på nattestid.

Les mer...