Lederen har ordet desember 2018

Vi var mange som fornøyd kunne fortøye båten etter den tørreste og varmeste sommer på mange år. Men bonden ønsket seg regn og ble bønnhørt med en rekordvåt høst.
Høstens regn la heldigvis ingen demper på foreningens dugnadsarbeid.
Arbeidet med strandpromenaden på Svartups har gjort store framskritt. Jeg vil spesielt takke Malvin for ukuelig innsats, men også medlemmer som har møtt opp på dagtid slik at målet for årets arbeid på Svartups ble nådd.
Havna er klargjort for vinteren. Dykkerklubben har sjekket alle bryggemoringer og melder at alt er på stell. Kommunen har spandert sandkasse på oss – spesielt beregnet for strøing i båtopptrekket.
Landkaien og strandpromenadens 2000 m² tredekke byr på utfordringer i vått og kaldt vær selv om vi årlig behandler treverket med grønskekverk. Jeg oppfordrer alle til å være forsiktige!

Les mer...