Juletorskarrangement lørdag 5/12 2015

Juletorskarrangement lørdag 5/12 2015
Program:
Kl. 09:00 Innbetaling fiskekontingent – kr. 20 (barn), kr. 40 (voksen), kr. 80 (familie).
Kl. 10:00 Brua går opp – avgang til torskefeltet.
Kl. 12:00 Julegrøt for store og små på klubbhuset.
Kl. 13:00 Brua går opp – fangstinnveiing – pokal for største torsk (barn/voksne).
Kl. 19:30 Juletorskefest for de voksne med julegløgg og fiskesuppe.
Påmeldingsfrister:
Til juletorskefest om kvelden: Lørdag 28/11 kl. 12:00 (Påmeldingsliste på klubbhus/kaffirommet eller hos Marianne på tlf 41352230)
Til fiskekonkurransen: Torsdag 3/12 kl. 18:00 (Påmeldingsliste på klubbhus/kaffirommet)
Fiskekonkurransen blir avlyst hvis antall påmeldte båter er mindre enn 5 eller ved dårlig vær.
Husk derfor å skrive ned ditt mobiltlf.nr. ved påmelding til fiskekonkurransen.
For styret
Knut Finn

Les mer...

Juletorsk 2015

Juletorsk 2015

Styret minner om at det vil bli juletorsk -fiske og -fest på tradisjonelt vis lørdag 5. desember 2015.

Merk av i kalenderen og dere kan allerede nå melde dere på i Marianne’s mob.tlf: 41352230.

Hilsen styret

Les mer...