Beredskapsplan

Årsmøtet i Kobbernaglen Småbåtforening besluttet i 2006 å oppnevne en person som spesielt skulle arbeide med miljø og sikkerhet i foreningen. Miljø og sikkerhetsansvarlig skal i nært samarbeid med havneutvalg og andre aktører utarbeide prosedyrer og instrukser som omhandler disse emnene.

Les mer...