Båtopptrekket

Båtopptrekket er bygget på dugnad av båtforeningens medlemmer og kan benyttes av alle – helt gratis.
Men vær obs på at anlegget kun er ment for utsetting og opptrekk av båten!
Husk på at anlegget brukes av både frivillige og offentlige beredskapsstyrker. Vi henstiller derfor til alle brukere om å ikke parkere på området!

Med vennlig hilsen
Kobbernaglen Småbåtforening