Medlemsmøteplan 2015 – 2016

Medlemsmøteplan 2015-2016

2: tirsdag 28/4 ansvar Marianne og Karl Willy

3: tirsdag 26/5 (3. pinsedag) familiegrill på Skoleodden, ansvar: Marianne og Kjell

4: tirsdag 29/9 ansvar: Oddbjørg og Einar

5: tirsdag 27/10 ansvar: 

6: tirsdag 24/11 ansvar:

7: tirsdag 26/1-15 (avslutning m/varmrett) ansvar:

Les mer...

Medlemsmøteplan 2015 – 2016

Medlemsmøteplan 2015-2016

2: tirsdag 28/4 ansvar Marianne og Karl Willy

3: tirsdag 26/5 (3. pinsedag) familiegrill på Skoleodden, ansvar: Marianne og Kjell

4: tirsdag 29/9 ansvar: Oddbjørg og Einar

5: tirsdag 27/10 ansvar: 

6: tirsdag 24/11 ansvar:

7: tirsdag 26/1-15 (avslutning m/varmrett) ansvar:

Les mer...