Kontaktinformasjon

1. Epostadresse: epost@kobbernaglen.no

2. Postadresse: Postboks 239, 4291 KOPERVIK

3. Besøksadresse: Stølebuktvegen 14, 4250 KOPERVIK

Nr Navn Stilling Mobilnr
1 Kobbernaglen Småbåtforening epost@kobbernaglen.no 52 852426
2 Knut Finn Sund Leder 90174882
3 Gunnar Aanestad Webansvarlig 48896962
4 Vegard Vermundsen Båtplassansvarlig 91600753
5 Jan Dorow Miljø og sikkerhetsansvarlig 92039734
6 Tordis Gundersen Hus og utleieansvarlig 99263262
7 John Søren Falnes Leder tur og festkomité 90755220
Les mer...