Dugnadsoppstart 2018

Hei alle medlemmer!

Årets organiserte dugnad starter opp onsdag 4. april kl. 1700.
Minner for ordens skyld om at pliktig dugnad er 5 timer i året pr. båtplass.
Møt opp til et lærerikt fellesskap!

Med vennlig hilsen
Stacy Ferkingstad
(Dugnadsansvarlig)

Les mer...

Klargjøring av gjestebrygge

Hei seil- og motorbåtvenner!

Kopervik Gjestehavn åpner for påsketurister i år.
I den forbindelse har gjestebryggeutvalget behov for hjelp til montering av utriggere lørdag 17. mars kl. 0900.
Har du anledning så møt opp!

Med vennlig hilsen
Atle Budal
(Gjestebryggeansvarlig)

Les mer...

Lederen har ordet desember 2017

Karmøys befolkning legger merke til og skryter av vårt dugnadsarbeid i havna og områdene vi har ansvar for. Honnør for vel utført arbeid og at befolkningen trives og bruker havna til rekreasjon er inspirerende og gir næring til videre innsats.
Jeg vil spesielt takke havneutvalgets medlemmer for god planlegging og at de trofast stiller opp som arbeidsledere når arbeid skal utføres.
I år er klubbhuset malt og lagerhuset har fått nytt tak og port. Servicebrygga på Svartups er renovert, avkjørselen er flyttet og rammet inn. Betonglodder er lagt i flomålet på de gjenstående 90 meter med strandpromenade.
I tillegg har storsalen på klubbhuset fått seg en skikkelig og tiltrengt ansiktsløftning i høst. Og som sedvanlig er alle brygger og moringer sjekket og klargjort for vinteren.
Alt dette blir lagt merke til!
Jeg vil med dette takke alle for at vi ved felles innsats gjør Kobbernaglen til en båtforening vi kan være stolte av!

Les mer...