Lederen har ordet juni 2018

Siste dugnadsdag før sommerferien er onsdag 20. juni.
I tiden fredag 22. juni til mandag 27. august tar foreningens styre og administrasjon ferie. Nøkkelpersoner kan hvis nødvendig kontaktes på telefon.
Post og mail til foreningen blir sjekket uregelmessig og ingen kan forvente et kjapt svar.
Forespørsler om kortvarig leie av båtplass i ferien blir ikke behandlet.

Nytt av året er at brannslukkeapparatene etter årets kontroll er satt tilbake på bryggene. Tidligere ble apparatene tatt inn når vannslangene ble lagt ut. Men vanntilførselen til bryggene er tidsstyrt og stengt på natta. Dermed kunne uønskede situasjoner oppstå på nattestid.

Les mer...

Parkeringsplassen på Svartups

Nå er parkeringsplassen på Svartups (ca 1.400 m²) endelig asfaltert.
Etter anmodning fra operatøren (NCC) holder vi plassen stengt for all motorisert ferdsel fram til tirsdag 5. juni.

Vennligst respekter skilting!

Med vennlig hilsen
Knut Finn Sund
(leder)

Les mer...

Medlemsgrillkveld 29/5 2018

Medlemmer med familie inviteres til grillkveld ved klubbhuset tirsdag 29/5 kl. 18-20.
Ta gjerne med egen stol – det kan bli rift om sitteplassene i finværet!
Foreningen spanderer maten – du må ta med godt humør!

Med vennlig hilsen
Tur og festkomitéen

Les mer...

Kalesjeimpregnering

Styret er blitt gjort oppmerksom på følgende:

Kalesjeimpregnering med sprayflaske har medført tilgrising på nærliggende båter.
Havnereglementets punkt 8 Orden og sikkerhet sier at tilgrising av andre båter ikke må forekomme.

Det anbefales kost og rulle til dette arbeidet.
Vennligst respekter denne anmodning!

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...

Asfaltering og parkering

Parkeringsplassen på Svartups skal asfalteres i uke 22.
Det skal utføres mindre avrettingsarbeider i forkant.

Vi innfører derfor parkeringsforbud på Svartups fra fredag 25/5 2018 kl. 1230 og inntil videre.

Du kan parkere på Skoleodden eller på Kopervik Auto (utenom arbeidstid).

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Les mer...