Innbetalinger

Bankkonto for innbetaling av kontingent, havneavgift, dugnadsgjeld og klubbhusleie: 3315.61.01147

(Tilsendt fakturas KID-nummer MÅ brukes ved innbetaling til denne konto).

Bankkonto for innbetaling av strømforbruk (må merkes med betalende medlems navn): 3315.20.70956

Bankonto for innbetaling av gaver, tilskudd o.l. (må merkes med betalers navn): 3315.20.64239

Legg igjen en kommentar