Innbetalinger

Bankkonto for innbetaling av kontingent, havneavgift, dugnadsgjeld og klubbhusleie: 3315.61.01147 (KID-nummer MÅ benyttes!)
Tidligere rutine med forskuddsinnbetaling av strømforbruk avsluttes desember 2018. Strømforbruk vil fra januar 2019 bli fakturert pr. sms/e-post den enkelte bruker etterskuddsvis. (KID-nummer MÅ benyttes!)
Bankonto for innbetaling av gaver, tilskudd o.l. (uten KID-nummer, men må merkes med betalers navn): 3315.20.64239

Legg igjen en kommentar