Lederen har ordet desember 2017

Karmøys befolkning legger merke til og skryter av vårt dugnadsarbeid i havna og områdene vi har ansvar for. Honnør for vel utført arbeid og at befolkningen trives og bruker havna til rekreasjon er inspirerende og gir næring til videre innsats.
Jeg vil spesielt takke havneutvalgets medlemmer for god planlegging og at de trofast stiller opp som arbeidsledere når arbeid skal utføres.
I år er klubbhuset malt og lagerhuset har fått nytt tak og port. Servicebrygga på Svartups er renovert, avkjørselen er flyttet og rammet inn. Betonglodder er lagt i flomålet på de gjenstående 90 meter med strandpromenade.
I tillegg har storsalen på klubbhuset fått seg en skikkelig og tiltrengt ansiktsløftning i høst. Og som sedvanlig er alle brygger og moringer sjekket og klargjort for vinteren.
Alt dette blir lagt merke til!
Jeg vil med dette takke alle for at vi ved felles innsats gjør Kobbernaglen til en båtforening vi kan være stolte av!

Alle medlemmer og båtvenner ønskes herved en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Legg igjen en kommentar