Lederen har ordet desember 2018

Vi var mange som fornøyd kunne fortøye båten etter den tørreste og varmeste sommer på mange år. Men bonden ønsket seg regn og ble bønnhørt med en rekordvåt høst.
Høstens regn la heldigvis ingen demper på foreningens dugnadsarbeid.
Arbeidet med strandpromenaden på Svartups har gjort store framskritt. Jeg vil spesielt takke Malvin for ukuelig innsats, men også medlemmer som har møtt opp på dagtid slik at målet for årets arbeid på Svartups ble nådd.
Havna er klargjort for vinteren. Dykkerklubben har sjekket alle bryggemoringer og melder at alt er på stell. Kommunen har spandert sandkasse på oss – spesielt beregnet for strøing i båtopptrekket.
Landkaien og strandpromenadens 2000 m² tredekke byr på utfordringer i vått og kaldt vær selv om vi årlig behandler treverket med grønskekverk. Jeg oppfordrer alle til å være forsiktige!

Årets juletorsk var det ingen som fikk på kroken, men et lystig lag koste seg likevel med fiskesuppe om kvelden 1. lørdag i advent i flott regi av tur&festkomitéen.

På nyåret går vi over til nytt web-basert administrasjonsverktøy – et verktøy som både vil redusere og muliggjøre fordeling av det administrative arbeidet i foreningen på flere hoder.

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt.
Foreningen har behov for nye medlemmer i utvalg og styret. Kjekt om du tar kontakt med valgkomiteen (Arne – 97197246, Stacy – 91550270, Geir – 91700277 eller Henry – 90827846) og melder deg klar til litt ekstra innsats for fellesskapet.

Til sist vil jeg ønske alle medlemmer og båtvenner en riktig god jul og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
Knut Finn Sund

Legg igjen en kommentar