Lederen har ordet september 2016

Status strømforbruk pr 26/9 er lagt ut.
Lista finner du ved å logge inn og se under medlemmer – strøm. Lista er også utlagt på kaffirommet på klubbhuset.
Vi ser at enkelte helt har glemt ut at strømforbruk skal innbetales på forskudd. Vennligst ordne opp i dette snarest! Konto for strøminnbetaling er 33152070956.
Det er ikke tillatt med skjøt/overgang mellom strømuttak og båten. Det skal være en hel kabel mellom uttak og båten!
Endring av tlfnr. og adresser
Vi oppdager også stadig at medlemmer har byttet tlfnr. og / eller epostadresse. Slike endringer må meldes fra om til foreningen!
Dugnadsarbeid i høst
Renovering av fenderstokk og innfesting av utriggere på 400-brygga er påbegynt. Her må de som har båtplass på brygga føle et spesielt ansvar og møte opp for å få dette ferdig så snart som mulig.
Utkjørselen på Svartups skal flyttes. Planen er godkjent hos vegvesenet. Teknisk plan (fall/drenering) er hos kommune for godkjenning. Deretter må arbeidsplan lages og godkjennes hos vegvesenet før arbeid kan igangsettes. Når arbeidet først startes må det gå fort – vi ser for oss en hektisk lørdag i høst engang.
Fortøy for storm
Vi bør alltid fortøye for storm, men nå er det spesielt viktig. Husk å ha stramme fortøyninger (spring og brest) på begge sider – det er det utriggerne er til for. Stålsjakler er forbudt på utriggerne!
Med vennlig hilsen
Knut Finn

Legg igjen en kommentar