Strømsund bru 30/9

Vegvesenet foretar prøveåpning i dag (30/9) kl. 12:00.

Hvis prøveåpning er vellykket vil det bli 2 bruåpninger (muligens også for seilbåter) denne helga.
Åpningstidene blir i så fall: Fredag 30/9 kl. 18:00 og Søndag 2/10 kl. 16:00.

Merk:
Broåpningene må bestilles!

Brovokter vil til enhver tid kunne gi oppdatert informasjon.

Brua vil bli stengt hele neste uke (3. – 7. oktober). Deler av stålkonstruksjonen må sandblåses og primes før resterende asfalt kan legges på.

Med vennlig hilsen
Knut Finn

Legg igjen en kommentar