Strømsund bru blir stengt lørdag 10. juni

Alle bruåpninger lørdag 10. juni 2017 er kansellert fordi begge bruoperatører er opptatt i et felles arrangement.

Styret vil søke å få veg-, havnevesen og kystverkets vurdering på om 2 bruoperatører er tilstrekkelig beredskap på brua.

Med vennlig hilsen
Knut Finn Sund
(leder)

Legg igjen en kommentar