Styremøteplan

Styremøteplan 2015 – 2016

3: mandag 18/5-15

4: mandag 21/9-15

5: mandag 19/10-15

6: mandag 16/11-15,

Årsmøteinnkalling 2016 må sendes ut i tiden 4-18/1 2016
7: mandag 18
/1-2016
8: tirsdag 2/2-2016 (+ fremlegging av årsmøtepapirer samme dag)
Årsmøte tirsdag 9/2-2016

Legg igjen en kommentar